Producenci

Newsletter

Aquafin-1K Powiększ do pełnego rozmiaru

AQUAFIN-1K

AQUAFIN-1K - jednoskładnikowa sztywna zaprawa uszczelniająca

Więcej szczegółów

  • 25 kg

AQUAFIN-1K to jednokomponentowa zaprawa uszczelniająca do wykonywania uszczelnień nowych i istniejących budowli w obszarze gruntu przed oddziaływaniem wilgoci gruntowej, wody opadowej niezalegającej, wody opadowej zalegającej/wody naporowej (w przypadku odpowiedniej konstrukcji), jak również przed działaniem wody naporowej od wewnątrz. Służy również do wykonania uszczelnienia w obrębie wykonywanej iniekcji.
AQUAFIN-1K przeznaczony jest do uszczelniania nieocieplanych dachów betonowych garaży podziemnych, garaży prefabrykowanych, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów, zapór i śluz, które narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Do stosowania w obszarach ścian i posadzek oraz w przypadku podłoży nienarażonych na późniejsze powstawanie rys. Podczas stosowania w zbiornikach zasadniczo wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. Ocena agresywności względem betonu według PN-EN 206-1. AQUAFIN-1K jest odporny na „średnią agresję“ (klasa ekspozycji XA2).

Właściwości:
• sztywna zaprawa uszczelniająca
• do ścian i posadzek do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• wodoszczelna
• do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach
• wiąże hydraulicznie
• łatwa i ekonomiczna w stosowaniu
• może być aplikowana pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
• nie wymaga gruntowania na matowo-wilgotnych podłożach
• dyfuzyjna, odporna na ujemne temperatury i starzenie
• dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia Atest PZH HK/W/1007/02/2010

Dane techniczne:
Baza: piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm³
Czas obrabialności *): ok. 60 minut
Temperatura podłoża/aplikacji: +5ºC do +30ºC
Proporcje mieszania:
ok. 6,7 l wody na 25 kg AQUAFIN-1K
ok. 1,6 l wody na 6 kg AQUAFIN-1K
Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność), wg PN-EN 1542;2000: > 0,5 N/mm² po 28dniach
Wodoszczelność, zgodnie z PN-EN 12390-8 (PG MDS),28d 1,5 bar: potwierdzono
Wytrzymałość na negatywne ciśnienie wody 1,5 bara
Wodoszczelność związanej warstwy wg PG MDS,(10 m WS): potwierdzono
Czyszczenie narzędzi: wodą w stanie świeżym, zaschnięty materiał jest trudny do usunięcia

Zużycie materiału:
• Wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca: 3,5 kg/m²/ok. 2,0 mm
• Woda opadowa zalegająca/woda naporowa: 4,5 kg/m²/ok. 2,5 mm