Producenci

Newsletter

AQUAFIN-F Powiększ do pełnego rozmiaru

AQUAFIN-F

AQUAFIN-F - preparat do iniekcji na bazie krzemianów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej (przepony poziomej).

Więcej szczegółów

  • 25 kg
  • 200 kg

614,02 zł

AQUAFIN-F - preparat do odtwarzania izolacji poziomych AQUAFIN-F zgodnie z instrukcją WTA 4-4-04/D w przypadku zawilgoconych ścian wskutek kapilarnego podciągania wilgoci. Preparat w kontakcie z wilgocią i rozpuszczonymi solami działa hydrofobizująco oraz blokuje kapilary uniemożliwiając migrację wilgoci.

Iniekcja metodą niskociśnieniową:
Metoda niskociśnieniowa zalecana, gdy mur jest w dużym stopniu lub całkowicie przesiąknięty wilgocią. Otwory rozmieszcza się w zależności od rodzaju i stanu muru. Średnica otworów zależy od zastosowanej metody. Odległość między osiami otworów wynosi zwykle 10–12,5 cm. Otwory wykonuje się wiercąc poziomo lub pod kątem nie większym niż 45°. Głębokość otworów winna być ok. 5 cm mniejsza niż grubość muru. W przypadku murów z cegły o niskiej nasiąkliwości, jak również otworów poziomych, otwory należy rozmieścić w dwóch rzędach. Otwory należy wiercić w odstępach max. 20 cm z przesunięciem pomiędzy rzędami. Odstęp pomiędzy rzędami otworów powinien wynosić ≤ 8 cm. W przypadku murów z chłonnego kamienia naturalnego otwory należy wykonywać w kamieniach, a w przypadku murów niechłonnych z kamieni łupanych - w spoinach. W ścianach o grubości powyżej 60 cm oraz w narożnikach budynku zaleca się wykonanie siatki AQUAFIN-F otworów z obu stron. Przed iniekcją należy usunąć pył z otworów. Obustronne pokrycie muru preparatem AQUAFIN-1K w obszarze izolacji otworu zapobiega wyciekom AQUAFIN-F. W wywierconych otworach zamocować pakery iniekcyjne. Zalecamy zastosowanie pakerów wielokrotnego użycia ø18. Duże puste przestrzenie w strukturze muru, ubytki, spękania, niepełne spoiny przed przeprowadzeniem iniekcji należy wypełnić bezskurczową zaprawą mineralną ASOCRET-BM.
Następnie przystąpić do aplikacji ciśnieniowej preparatu AQUAFIN-F. Ciśnienie należy dopasować do stanu technicznego (wytrzymałośći) przegrody budowlanej i w większości przypadków oscyluje w zakresie 0,2-0,4 MPa. Iniekcję zakończyć po osiągnięciu zużycia normowego preparatu AQUAFIN-F na m.b. lub m2 muru oraz w momencie wysięków w obrębie spoin. Po ok. 24 godz. otwory wypełnić ASOCRET-BM.

Właściwości:
• gotowy do użycia
• hydrofobizuje oraz zawęża kapilarną strukturę muru
• przeciwdziała kapilarnemu podciąganiu wilgoci
• bezrozpuszczalnikowy
• dyfuzyjny
• zbadany wg instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia przesiąknięcia muru wilgocią w 95%
• ponad 40 lat doświadczenia praktycznego

Dane techniczne:
Baza: związki krzemu
Kolor: bezbarwny
Ciężar właściwy: 1,3 g/cm³
Wartość pH: 12,2
Temp. podłoża/obróbki: +5 ºC do +30 ºC
Czyszczenie: wodą w świeżym stanie

Zużycie materiału:
min. 15 kg/m².przekroju poziomego jednorodnego muru np. ściana o grubości 36 cm = min.5,5 kg/mb.