Producenci

Newsletter

ASOPLAST-MZ Powiększ do pełnego rozmiaru

ASOPLAST-MZ

ASOPLAST-MZ - dodatek do zapraw i betonów poprawiający przyczepność i właściwości 

Więcej szczegółów

  • 10 kg

ASOPLAST-MZ stosowany jest jako domieszka dodawana przy wytwarzaniu zapraw, dla ulepszania ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, obniżenia stosunku C/W, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset.
Typowe zastosowania:
• do zapraw wyrównujących oraz do naprawy miejsc uszkodzonych - umożliwia wykonanie wyprawy o cienkiej grubości warstwy,
• do wytwarzania ciągów posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepylących, sprężystych o zmniejszonym skurczu,
• jako środek poprawiający przyczepność przy narzucie pierwszej warstwy tynków na podłoża do których może występować zmniejszona
przywieralność,
• do poprawienia przyczepności obniżenia skurczów zapraw tynkarskich
• jako zaprawa ułatwiająca połączenie betonu starego z nowym w miejscu przerw technologicznych, powstałych przy betonowaniu np. między płytą denną, a ścianą.
• jako środek zwiększający odporność wyprawy na ścieranie w miejscach przepływów w budowlach wodnych, w kanałach ściekowych, oczyszczalniach itp.
• do spoinowania murów.
• jako zaprawa służąca do przyklejania płytek ceramicznych, płytek z kamieni naturalnych i sztucznych, a także jako wyprawa służąca do
pokrywania rozmaitych płyt izolacyjnych oraz wyrobów z materiałów lekkich.
• jako domieszka służąca do zwiększania przyczepności, a także zwiększania trwałości powłok z farb wapiennych i cementowych.
• jako środek służący do wytwarzania zapraw cementowych o podwyższonej odporności na działanie substancji chemicznych.

Dane techniczne:
Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr)
Kolor: biały
Temp. podłoża: +5°C do +25°C
Składowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych pojemnikach przez okres 24 miesięcy.

Zużycie:
zależy od sposobu zastosowania