Producenci

Newsletter

SIlten K Powiększ do pełnego rozmiaru

SIlten K

Silikonowy krem do wytwarzania w murach przepon izoluj cych przed kapilarnym podciąganiem wody

Więcej szczegółów

  • 15 l

2 115,60 zł

Do iniekcyjnego wytwarzania hydrofobowych przepon poziomych i pionowych izolujących przed kapilarnym podciąganiem wody. SILTEN K może być używany na zewnątrz i wewnątrz budynków. SILTEN K to bardzo wydajna, bezrozpuszczalnikowa emulsja hydrofobowa o konsystencji kremu, przeznaczona do szybkiego i skutecznego przeciwdziałania wilgoci podciągającej kapilarnie. Może być stosowana do iniekcji w murach z cegły, kamienia naturalnego, cegły dziurawki, bloczków silikatowych i betonu komórkowego. to mieszanina silanu i siloksanu o wysokiej zawartości substancji czynnej - powyżej 80%. Siloksan, ma dobre właściwości hydrofobizujące, ale ze względu na wielkość cząstek, niezbyt łatwo rozprzestrzenia się i penetruje w kapilary muru. Silan zbudowany z mniejszych cząsteczek bardzo dobrze wnika w kapilary muru i wiąże się z jego strukturą. Dzięki zmieszaniu tych dwóch składników małe cząstki silanu są nośnikiem większych hydrofobowych cząstek siloksanu i w ten sposób w strukturze muru udaje się wytworzyć ciągłą wodoodporną barierę. SILTEN K również bardzo dobrze rozprzestrzenia się poprzez parowanie – z powodzeniem pokonuje pęknięcia i pustki – przez to może być używany do wytwarzania skutecznej membrany hydrofobowej w wielu rodzajach warstwowych przegród budowlanych na czele z zabytkowymi ścianami ceglano-kamiennymi czy też wypełnionymi gruzem. Zawartość ponad 80% składników aktywnych (od kilku do kilkunastu razy więcej niż w tradycyjnych środkach hydrofobowych), daje pewność, iż działa znacznie lepiej i efektywniej niż obecne na rynku preparaty.

Dane techniczne: (wartości dla preparatu w temp. 20 C)
Forma: pasta
Skład: mieszanina silanu i siloksanu
Gęstość: 0,90 kg/dcm
Zawartość substancji czynnej: 85% wagowo
Temperatura zapłonu: 64 C
Temperatura wrzenia: 100 C
Kolor: biały, do lekko żółtawego
Temperatura stosowania: powyżej +5 C

Zużycie:
2,0 dm3 do 6,0 dm3 na 1m przekroju muru