Producenci

Newsletter

Aquafin-IC Powiększ do pełnego rozmiaru

AQUAFIN-IC

AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Więcej szczegółów

  • 25 kg

AQUAFIN-IC krystalizująca zaprawa do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych części budowli z betonu o jednolitej strukturze np. fundamentów, murów oporowych, szybów wind, garaży podziemnych, tuneli itp. narażonych na działanie wody.
AQUAFIN-IC nadaje się do uszczelniania zbiorników wody pitnej i użytkowej, zbiorników retencyjnych, zbiorników z wodą morską, instalacji uzdatniania wody, zbiorników oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz do wykonywania uszczelnień płyt fundamentowych na podbudowie z betonu podkładowego.

Właściwości:
• wnika w kapilarną strukturę betonu
• trwale aktywna
• można aplikować na świeży beton
• do stosowania na zawilgoconych podłożach
• nie zawiera chlorków
• odporna na wysokie ciśnienie hydrostatyczne
• zapobiega karbonatyzacji betonu
• uszczelnia rysy o rozwartości do 0,4mm powstałe po naniesieniu warstwy uszczelniającej na podłożu

Dane techniczne:
Baza: piasek/cement, dodatki nieorganiczne
Barwa: Szara,
Gęstość nasypowa: 1,1 kg/dm³
Ilość wody zarobowej: ok. 6,75 do 8,0 l na 25 kg AQUAFIN-IC
Czas mieszania: ok. 3 minuty (mieszadłem 300-500 obr./min)
Czas obróbki: 30÷60 minut (w temp. +23oC/60%)
Temp. aplikacji (powietrza i podłoża): Od +5ºC do +30ºC.
Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki.
Forma dostawy: worki 25 kg
Czyszczenie narzędzi: w stanie świeżym wodą, po związaniu czyścić przy pomocy preparatu ASO-Steinreiniger
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy, napoczęte opakowania zużyć jak najszybciej

Zużycie materiału :
Uszczelnienie przeciwwilgociowe
Woda infiltracyjna - 0,75 kg/m² w jednej warstwie
Uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia - 1,20 kg/m² w dwóch warstwach
Uszczelnienie przeciw zalegającej wodzie infiltracyjnej
Wodzie pod ciśnieniem - 1,50 kg/m² w dwóch warstwach