Producenci

Newsletter

Aquafin-2K/M Powiększ do pełnego rozmiaru

AQUAFIN-2K/M-Plus

AQUAFIN-2K/M-Plus - dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca przeznaczona do natrysku

Więcej szczegółów

  • 35 kg

AQUAFIN-2K/M-Plus to dwuskładnikowa przeznaczona do natrysku elastyczna zaprawa do uszczelniania elementów budowli położonych w obszarze gruntu. AQUAFIN-2K/M-Plus stosuje się przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej (w przypadku odpowiednich konstrukcji), oraz do uszczelniania poziomego murów. Zastosowanie znajduje również w uszczelnianiu zazielenionych nieocieplanych dachów betonowych garaży podziemnych, garaży prefabrykowanych, kontenerów, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów, jak również zbiorników na gnojowicę.
Uszczelnienia zespolone pod wyłożeniami z płytek ceramicznych:
AQUAFIN-2K/M-Plus to ekonomiczne i skuteczne uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdzie wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu basenów.
W miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S, w zależności od klasy obciążenia. AQUAFIN-2K/M spełnia wymagania klasy obciążenia A i B według kryteriów kontroli nadzoru budowlanego oraz klasy obciążenia A0 i B0 według instrukcji ZDB.

Właściwości:
• bezspoinowa, posiadająca zdolność mostkowania rys, elastyczna powłoka uszczelniająca
• do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
• wiąże hydraulicznie
• ekonomiczna i łatwa w stosowaniu
• może być aplikowana pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
• nie wymaga gruntowania do wilgotnych podłoży
• dyfuzyjna, odporna na ujemne temperatury, promieniowanie UV oraz starzenie
• odporna na działanie gnojowicy
• izolacja budowli zgodnie z DIN 18195-Część 2, Tabela 7 i 8
• dopuszczony do stosowania w zbiornikach na wodę przeznaczonądo spożycia Atest PZH HK/W/1007/01/2010
• odporna na działanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030
• odporna na obciążenie wodą o negatywnym ciśnieniu
• sprawdzona przydatność w przypadku pasmowego uszczelnienia spoin
• świadectwo kontroli wg instrukcji roboczych DVGW W-347 i W-270
• niskoemisyjna

Dane techniczne:
Skł. proszkowe UNIFLEX-M
Baza: proszek dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania: 2,5 części wag. 1 część wag.
Opakowania: 35 kg (worek 25 kg pojemnik 10 kg); 7 kg (worek 5 kg pojemnik 2 kg)
Barwa: szara biała
Produkt złożony
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,6 g/cm³ Czas obrabialności*): ok. 60 minut
Temperatura podłoża/aplikacji: +5ºC do +30ºC
Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542: > 0,5 N/mm² po 28 dniach
Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm² w temp. +23ºC
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23ºC
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm, 24 h: potwierdzono
Wodoszczelność związanej warstwy wg PG AIV, (0,2 m SW): potwierdzono
Wodoszczelność związanej warstwy wg PG AIV/ MDS, (10 m SW): potwierdzono
Współczynnik przenikania pary wodnej, μ: ok. 1 000
Wartość Sd (opór dyfuzyjny)przy grubości warstwy po wyschnięciu 2 mm: ok. 2 m
Wartość Sd, CO2 przy grubości warstwy po wyschnięciu 2 mm: ok. 211 m
Ocena agresywności względem betonu według DIN 4030. AQUAFIN-2K/M posiada odporność do stopnia agresywności „średnio agresywne“ (klasa ekspozycji XA2).

Zużycie materiału:
- Wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca: co najmniej 3,5 kg/m² ok. 2 mm
- Woda bezciśnieniowa: co najmniej 3,5 kg/m² ok. 2 mm
- Woda opadowa zalegająca/woda naporowa: co najmniej 4,5 kg/m² ok. 2,5 mm
- pasmowe, zewnętrzne uszczelnienia spoin: co najmniej 4,5 kg/m² ok. 2,5 mm