Producenci

Newsletter

COMBIDIC-2K-CLASSIC Powiększ do pełnego rozmiaru

COMBIDIC-2K-CLASSIC

COMBIDIC-2K-CLASSIC - 2-składnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa (PMBC)

Więcej szczegółów

  • 30 l

COMBIDIC-2K-CLASSIC przeznaczony jest do wykonywania uszczelnień elementów konstrukcji w obszarze gruntu, np. ścian piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych w zakresie poniższych przypadków obciążeń:
• wilgoć gruntowa i niespiętrzająca się woda infiltracyjna zgodnie z DIN 18195-4
• woda niewywierająca ciśnienia - obciążenie umiarkowane zgodnie z DIN 18195-5
• spiętrzająca się woda infiltracyjna zgodnie z DIN 18195-6
• woda wywierająca ciśnienie zgodnie z DIN 18195-6*)

Dane techniczne:
Baza: 2-składnikowa, anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem polestrowym
Gęstość: ok. 0,7 kg/dm³
Temp. aplikacji/podłoża: +5 °C do +30 °C
Czas obrabialności: ok. 60 minut
Wysychanie: ok. 48 godz.
Zdolność mostkowania rys, zgodnie z DIN EN 15812: > 2 mm (CB2)
Odporność na deszcz, zgodnie z DIN EN 15816: < 4 godz. (R3)
Wodoszczelność (ciśnienie szczelinowe 1mm) zgodnie z DIN EN 15820: > 0,75 bar (W2A)
Odporność na ściskanie, (0,3 MN/m²)zgodnie z DIN EN 15815: C2A
Reakcja na ogień zgodnie z DIN EN 13501-1: klasa E

Zużycie materiału:
• Wilgoć gruntowa, niespiętrzająca się woda infiltracyjna (DIN 18195-4): 4,0 l/m² = ok. 3 mm grubości suchej warstwy
• woda niewywierająca ciśnienia - obciążenie umiarkowane (DIN 18195-5): 4,0 l/m² = ok. 3 mm grubości suchej warstwy
• czasowo spiętrzająca się woda infiltracyjna/woda wywierająca ciśnienie*) ( DIN 18195-6): 5,0 l/m² = ok. 4 mm grubości suchej warstwy
• Przyklejanie płyt izolacyjnych: ok. 1,3 l/m²/mm grubości warstwy